mediakasvatus

Mediakasvatusta kirjastossa: Aineiston esittely ja lukemaan innostaminen

Lukemaan innostamisen ja aineiston esittelyn tapoja on runsaasti. Tässä esiteltyjä voi muokata, jatkaa, muuttaa ja soveltaa toteutettaviksi eri-ikäisten kanssa tai erilaisista näkökulmista. Ajatuksena on rakentaa yhdessä opettajan kanssa juuri sellaisia menetelmiä ja sisältöjä, joihin on mahdollisuus ja tarve.

Lukutunnit ja tarinahetket

Lukutuokioilla tutustutetaan lapsia kirjallisuuteen ja samalla harjoitellaan kuuntelemaan keskittymistä. Lukutuokion voi rakentaa monin tavoin kirjallisuuden lajeja ja muotoja hyödyntäen.

Mediakasvatusta kirjastossa: Uudet lukutaidot

Mediakasvattaa voi monella tavalla, mutta kirjastojen kannalta on mielekästä lähestyä sitä lukutaitojen näkökulmasta. Mitä enemmän lukutaidolta vaaditaan, sitä tärkeämpää on oppia hyvä lukutaito. Teoksessa Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén on määritellyt viisi kirjaston mediakasvatuksen osaamisaluetta: informaatiolukutaito, medialukutaito, pelilukutaito, sosiaalisen median tuntemus ja tekijänoikeuksien tunteminen.

Mediakasvatusta kirjastossa: Tiedonhallintataidot eri luokka-asteille

1.-2. luokat

Tavoitteena on tietokirjoja esittelemällä ja yhdessä luokkien kanssa tutkimalla pohtia, mikä on tietokirjan ja kertomuskirjan ero, voiko tietoon luottaa ja miten tieto on kirjaan päätynyt. Jos lapsilla on jo tapana käyttää internetin hakukoneita, on käsiteltävä keinoja erottaa, mikä netissä on totta ja mikä mielikuvitusta.

3.-6. luokat

Mediakasvatusta kirjastossa: Kirjaston ja koulun yhteistyö

Kun puhutaan mediakasvatuksesta, tarkoitetaan peruslukutaitoa ja sen laajentumista monipuolisiksi lukutaidoiksi liittyen eri medioihin. Mediakasvatuksella tähdätään turvalliseen ja kriittiseen taitoon löytää, ymmärtää ja tuottaa informaatiota, olipa mediaväline mikä tahansa. Mediakasvatus kirjastotyössä on osaksi asennoitumista ja tiedostamista, sillä kirjastotoimen tehtävissä on jo sinällään paljon mediakasvatuksellisuutta. Se vankistaa entisestään kirjastojen roolia opetustyön tukijana.

Iitti - Kirjastonkäytön opastus ja ryhmäkäynnit

Iitin kunnankirjastossa kirjaston käytön opastusta, kirjaston tilojen ja toimintojen esittelyä, tiedonhaun opastusta ja kirjavinkkausta annetaan esimerkiksi kouluille, päiväkodeille ja ryhmille tilauksesta sovittuina aikoina. Luokat ovat aina tervetulleita lainaamaan kirjastoon aukioloaikoina. Kirjastotäti tulee mielellään esittelemään kirjastoaineistoa ja kirjaston toimintaa erilaisiin tilaisuuksiin.

Yhteydenotot: kirjastonhoitaja Hanna Huovinen p. 040 4833800 sähköposti etunimi.sukunimi@iitti.fi

Opettajan tietopaketti: aineiston esittely ja lukemaan innostaminen

Aineiston esittely ja lukemaan innostaminen

Peruslukutaidon tukeminen, lukemaan innostaminen ja kirjallisuusharrastuksen lisääminen ja ylläpitäminen ovat tärkeitä kirjastotyön alueita.

Kirjavinkkaus on eräs kirjaston suosituimmista palveluista kouluille. Vinkkauksen idea on yksinkertainen: Kirjaa esitellään lyhyesti juuri siihen pisteeseen, jossa kuulijan huomio on saatu napattua ja hän haluaisi kuulla lisää. Silloin osa kuulijoista ei voi vastustaa kiusausta, vaan lukee tarinan itse loppuun.

Sivut

Tilaa syöte RSS - mediakasvatus